# توانستن

مناجات نامه

                                                                                                                                                                                                                                                                                 الهی !نام تو مارا جواز،مهر تو مارا جهاز،شناخت تو مارا امان،لطف تو مارا عیان. _در راه خوداول زخودم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید