بیداری اسلامی

 

14 قرن است حضور عن قریب خود را می خواهد وما در جهل ونادانی خودظهوررا به اندیشیدن در سالهای دور میدانیم .                                            
وآگاهانه آگاهیم هنوز آماده حضور ولی خدا نیستیم.چون دست از گناه نکشیده
ویاری گر شیطان زمان باقی مانده ایم؛وبا شعار «ما اهل کوفه نیستیم علی تنهابماند»علی زمان را تنها گذاشته ایم.

وبا اندیشه ی آزادی ،تکنولوژی گناه را مد ثانیه ها کرده ایم !ومفتخریم که روشنفکریم واز معدود دینداران جلوتریم.

ما ازعلم ودین کمال راطلب نکرده بلکه تنبلی جسم و راحتی جان را خواسته ایم .

در این سرازیری غم ها و دلهره هاکه تکنیک های شیطان هم به روز شده اند،(که مثلا او نیز بخواهد با افعال معکوس مارا بفریبد).ومنتتظریم تا سالیان درازی بگذرد وآخرالزمان
بیاید ،درحالیکه او امیدوارانه منتظر تغییر واجابت ماست.

آیا ما علی الظاهر خواهان حضورش هستیم ؟که نام کوچه ،فروشگاه ،مدارس واخیراً بلوتوث، پسورد و وبلاگهای خود را با نام مبارکش مزین میکنیم؟

              « خدایا ما در حال تغییریم ...یاریمان کن!.»

 

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
مـــــــــرتضی

سلام شما با خوشحالی لینک شدید لطف کنید منو با اسم "راه های رسیدن" لینک کنید ! موفق باشید یاعلی