عاقبت چه خواهد شد؟

من از این دنیا چه می خوام آیا برا خودم
مشخص کرده ام؟
برای این دنیا ی به اصطلاح فانی چه تدبیری اندیشیده ام تا در دنیای بعدی باز کاسه ی چه کنم چه کنم دستم نگیرم.
مثل الان ؟

واقعا چه کنیم تا در دو دنیا موفق بشیم؟          

/ 0 نظر / 10 بازدید