مولای من!

 

مولای من!

شیعیان درحال تلاش ودشمن کوبی هستند.تو نگهدارشان
باش.

مولای من!

هرجایی که خوبی هابد جلوه می دهندوبدی ها خوب،تو
حامی ما باش تا راه را درست بشناسیم .

مولای من!

تو بیا وحقیقت زندگی را به ما نشان بده.تو بیا ای
گل کوثر ودریای پرتلاطم زندگی مان را آرام بخش.

مولای من!

زندگی بی سرو سامان ماراسامان بده وما رااز
منجلاب گناه بیرون بکش.

مولای من!

یاریمان کن تا ما هم در تعجیل فرجت نقشی مثبت
داشته باشیم وجهان را مهیای حضورت کرده وخود نیز در زمره ی با تقوایان باشیم.

 

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
تمنای وصال

سلام درست نوشتی این جمله رو دقت کن: دشمنان درحال تلاش ودشمن کوبی هستند.تو نگهدارشان باش.