مناجات نامه

 

                                                                                                       

                                                                             

                                                                                       

 الهی !نام تو مارا جواز،مهر تو مارا جهاز،شناخت تو مارا امان،لطف تو مارا عیان.

_در راه خوداول زخودم بی خود کن بی خود چو شدم زخود به خود راهم ده.

                نایت اسکین

الهی!ازنزدیک نشانت می دهند وبرتر از آنی،ودورت می پندارند ونزدیکتر از جانی،تو آنی که خود گفتی ،و چنان که خود گفتی ،آنی،موجود نفسهای جوانمردانی،حاضر دلهای ذاکرانی.

 

الهی!هرکه تو را شناخت ،هرچه غیر توبود بینداخت.

 

الهی!ازآن خوان که از بهر خاصان کردی نصیب من بینوا کو!

اگر می فروشی بهایش که داده وگر بی بها می دهی بخش ما کو!

 

الهی !گهی به خود نگرم گویم از من زارتر کیست؟ گهی به تو نگرم،گویم از من بزرگوارترکیست؟

 

الهی !توبساز که دیگران ندانند،وتو نواز که دیگران نتوانند.

الهی!چون توانستم ،ندانستم و چون دانستم ،نتوانستم.

 نایت اسکین

/ 3 نظر / 15 بازدید
تمنای وصال

فقط بگو کدوم هفته کدوم روز کجا منتظر رسیدنت شم میخوام کاری بدم دست خودم که خودم بهونه ی اومدنت شم سپردی دست کی پیراهنت رو که یه عمره برامون نمیاره چه بوی نرگسشی می پیچه اینجا اگه این باد سرگردون بزاره