وضع مؤمنان آخرالزمان از نظر حضرت رسول (ص)

 

1-   پیامبر اکرم(ص)فرمود:

«خوشا به حال غربا !پرسیده شد غربا چه کسانی هستند؟فرمود:آنهایی که وقتی مردم فاسدشدند،آنها صالح می مانند .

2-  مؤمنین آخرالزمان از حیث یقین ،مراتب بالاتری نسبت به مسلمانان صدر اسلام دارند ،چون اینها به واسطه ی اثر سیاهی مرکب که برسفیدی کاغذ باقی مانده (قرآن )ایمان آورده اند ،اینها بدون اینکه پیامبر وائمه ی طاهرین (ع)را ببینند ،ایمان آورده اند وتنها
به وسیله ی قرآن که خط های سیاهی  برروی کاغذ سفید است،مسلمان شده اند.

3-  مؤمنانی  که در برابر حکام جور ،مقاومت می کنند وکشته میشوند ،شهیدند.

4-  کسانی که به دین خودشان ،ثابت وپایداربمانند ،اجر پنجاه شهید از شهدای صدر اسلام را دارند

5-  مؤمنین آخرالزمان ،آمربه معروف وناهی از منکرندوبا فتنه گران می جنگند.

6-  سختی هاومشکلات ،به حدی است که اگر بر مسلمانان صدر اسلام وارد می –شد ،توان تحمل وصبر برآن را نداشتند ،ولی مؤمنین آخرالزمان،مقاومت می کنند و اجر هر کدام از آنها برابربا اجر پنجاه نفر از یاران پیامبر (ص)است.

7-  مؤمن راکوچک می شمرند وفاسق را گرامی می دارند.

8-  همان گونه که نمک در آب ذوب می شود ،قلب مؤمن نیز از از غم وغصه ،ذوب می شود.

ستمگران به ترساندن  وآواره کردن و کشتن مؤمنین می پردازند ،به گونه
ای که مؤمن مجبور می شود که در زبان ،طرفدار آنها ودر قلب متنفر از آنها باشد.

برگرفته از کتاب از ظهور تا پیروزی

/ 0 نظر / 11 بازدید